Energiselskabernes Energispareindsats er under nedlukning

 

Ordningen, Energiselskabernes Energispareindsats, udløber ved udgangen af 2020.

Derfor er det ikke længere muligt at oprette nye ansøgninger hos os.