Få tilskud til boligbyggeri og maskiner
Tilskud til energirenoveringsprojekter gives for at reducere mængden af CO2-udledning og gøre os alle mere energibevidste. Det skal sikre, at vi opnår energiselskabernes overordnede sparemål, en CO2-reduktion på 40 pct. frem mod udgangen af 2020, gennem ordningen Energiselskabernes Energispareindsats.

Det er fra den pulje, du kan opnå tilskud, når du gennemfører energimæssige forbedringer. Det er energiselskaberne, der håndterer ordningen, og indberetter til Energistyrelsen.

Energiselskaberne har et medansvar for, at vi når målene. Derfor køber de den CO2-besparelse du opnår. Energiselskabernes betaling er afhængig af udbud og efterspørgsel. Derfor er der variation i størrelsen af tilskud.

Hvornår kan du få tilskud
Boligbyggeri
For private er tilskuddet skattefrit og kan opnåes både når du “gør-det-selv” eller benytter en professionel håndværker udføre opgaven. For virksomheder er det også muligt at søge tilskud til boligprojekter, her er tilskuddet dog ikke skattefrit.

Entreprenørmaskiner
Når en ældre og brugt maskine udskiftes med en fabriksny og mere miljøvenlig maskine. Begge maskiner skal være indenfor samme kategori, gravemaskine til gravemaskine, og begge maskiner skal kunne løse den samme opgave.

Hvor meget kan du få i tilskud
Tilskuddets størrelse varierer fra ansøgning til ansøgning. Det er energiselskaberne, der udbetaler tilskuddet for et realiseret og godkendt projekt. Tilskuddet bliver først udbetalt til Energitilskud Danmark, hvorefter tilskuddet udbetales til dig senest 14 dage efter Energitilskud Danmark har modtaget tilskuddet.

Energiselskabernes Energispareindsats har ingen forbindelse til håndværkerfradraget. Det er derfor muligt på boligbyggerier både at søge tilskud og få håndværkerfradrag.

Vigtigt at vide om Energiselskabernes Energispareindsats
Tilskud kan opnås til forbedringer af alle boliger, virksomheder, landbrug og offentlige institutioner. Derudover gives der tilskud til udskiftning af entreprenørmaskiner. Tilskud gives når et projekt reducerer CO2-udledningen.

Der skal altid søges om tilskud inden et projekt påbegyndes, og der kan kun søges en gang per projekt.

Et projekt er påbegyndt når: Materialer er indkøbt, der er truffet aftale med håndværker,
ordrebekræftelse er godkendt eller nedbrydninger er påbegyndt.

Ordningen løber som udgangspunkt til udgangen af 2020.

Hvem er Energitilskud Danmark
Energitilskud Danmark ApS er et privat selskab, der udspringer af en sammenslutning af flere selskaber. Siden 2013 har vi hjulpet med at indsende mere end 8000 ansøgninger. Disse ansøgninger har været fordelt på private og erhversdrivende. Fra den 1. januar 2018 har vi indgået et samarbejde med energiselskabet EWII, som fremad vil tage sig af alle private ansøgninger. Dette gør vi for at have øget fokus på
entreprenørmaskiner og større byggeprojekter.

Vores mission er stadig den samme som i 2013; Oplyse og vejlede om Energiselskabernes Energispareindsats.

Vi håber, at vores indsats er med til at sætte fokus på miljø rigtige valg og dermed nedbringe CO2-udledningen samt gøre Danmark grønnere.